Будь ласка, ознайомтеся з цим Регламентом перед тим, як здійснити платіж на цьому веб-сайті:

Визначення

Терміни, що використовуються в цьому Регламенті, якщо в тексті Регламенту прямо не зазначено інше, мають наступні значення:

Адміністратор – адміністратором у розумінні ст. 4 п. 7 RODO є Фонд розвитку Центральної та Східної Європи з юридичною адресою у Любліні, Hugo Kołłątaja 3/15, 20-006 Lublin, внесений до Національного судового реєстру Окружним судом Люблінського воєводства в Любліні, з місцезнаходженням у Свідніку, VI відділ Національного судового реєстру, під номером KRS: 466446, REGON: 061571146, NIP: 946-264-44-46

Фонд – Фонд розвитку Центральної та Східної Європи з місцезнаходженням у Любліні, Hugo Kołłątaja 3/15, 20-006 Lublin, внесений до Національного судового реєстру Окружним судом Люблінського воєводства в Любліні, з місцезнаходженням у Свідніку, VI відділ Національного судового реєстру, під номером KRS: 466446, REGON: 061571146, NIP: 946-264-44-46 

Регламент – цей Регламент, доступний за адресою https://fresw.pl, який встановлює правила придбання Послуг, пропонованих Фондом за адресою https://fresw.pl, а також замовлення за телефоном та електронною поштою.

Сайт Фонду, Сайт – веб-сайт, доступний за адресою https://fresw.pl,

Користувач, Клієнт – будь-яка особа (фізична, юридична або організаційна одиниця без статусу юридичної особи), яка використовує Сайт.

Кошик – функціональний елемент Сайту, який дозволяє Клієнту здійснювати покупки за допомогою веб-сайту https://fresw.pl.

Послуга – консультаційна або навчальна послуга, яку пропонує Фонд.

 

Умови користування послугами Фонду

Порядок оформлення замовлення:

Обов’язковою умовою прийняття замовлення є попереднє ознайомлення та прийняття цього Регламенту.

Замовник оформляє замовлення через 

веб-сайт https://fresw.pl;

надсилаючи електронний лист на адресу biuro@fresw.pl, надаючи у вищезазначеному повідомленні наступну інформацію:

  • замовлену послугу,
  • кількість замовленого Товару,
  • ім’я, прізвище або назву компанії, адресу, номер телефону, електронну пошту,
  • NIP – якщо замовлення робиться для компанії;

по телефону – зателефонувавши на номер 536 536 528 з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 і повідомивши в телефонній розмові наступну інформацію

  • замовлену послугу,

кількість замовлених Товарів,

  • ім’я, прізвище або назву компанії, адресу, номер телефону, електронну пошту,
  • податковий ідентифікаційний номер – якщо замовлення оформляється на компанію;

Ціни на Послуги, що пропонуються на Сайті, відображаються поруч з відповідною Послугою. Всі ціни, вказані на Сайті, виражені в польських злотих. Фонд звільнений від сплати ПДВ відповідно до ст. 113 п. 1 Закону від 11 березня 2004 р. “Про податок на додану вартість” (Законодавчий вісник 2022.0.931 t.j.).

Обов’язковою та остаточною ціною є ціна Послуги, вказана на Інтернет-сторінці Фонду в момент розміщення замовлення Клієнтом.

 

Оплата

Клієнт зобов’язаний оплатити замовлені послуги у формі передоплати або банківським переказом протягом 7 днів, рахуючи від дня розміщення замовлення, або в інший термін, окремо узгоджений між Фондом та Клієнтом.

Якщо Клієнт не здійснив передоплату у встановлений строк, Фонд не має права надалі надавати Послугу.

Клієнт може сплатити винагороду за надані Фондом послуги шляхом оформлення замовлення через інтернет-магазин на Веб-сайті Фонду або шляхом банківського переказу на рахунок Фонду № 56 1140 2004 0000 3902 8044 4247.

 

Обробка платежів

Суб’єктом, що надає послугу онлайн-платежів для карткових платежів, є Blue Media S.A.

 

Форми оплати

Доступні форми оплати: Платіжні картки: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

 

Час виконання

Послуги виконуються в терміни, зазначені Клієнтом при оформленні замовлення через Веб-сайт або в терміни, узгоджені між Фондом та Клієнтом у випадку замовлень, зроблених електронною поштою або телефоном. Якщо не узгоджені інші умови оплати, Послуга не може бути надана до моменту здійснення Клієнтом передоплати.

 

Відповідальність Фонду

Відповідальність Фонду за неправильне або неякісне виконання послуги обмежується розміром фактичних збитків, завданих Клієнту, і не може перевищувати винагороду Фонду за виконання відповідної послуги. Вищевказане обмеження не поширюється на Клієнта, який є фізичною особою, що укладає договір, безпосередньо пов’язаний з її підприємницькою діяльністю, якщо зі змісту цього договору випливає, що він не має для цієї особи професійного характеру, що випливає, зокрема, з предмета її підприємницької діяльності, доступного на підставі положень про Центральний реєстр та інформацію про підприємницьку діяльність.

У випадку, якщо неможливо надати Послугу в день, обраний Клієнтом при оформленні замовлення на Сайті або в день, узгоджений при оформленні замовлення по електронній пошті або по телефону, Клієнт буде негайно про це поінформований. Фонд запропонує альтернативні дати виконання Послуги. Якщо жодна із запропонованих Фондом дат не влаштовує Клієнта, Клієнт має право відмовитися від договору.

 

Відмова від договору 

Замовник, який є фізичною особою, що укладає договір, безпосередньо пов’язаний з її господарською діяльністю, коли зі змісту цього договору випливає, що він не має для цієї особи професійного характеру, що випливає, зокрема, з предмета її господарської діяльності, доступного на підставі положень про Центральний реєстр та інформації про господарську діяльність, може відмовитися від укладеного договору без пояснення причин протягом 14 днів з дня розміщення та оплати замовлення, за умови, що Фонд не приступив до надання послуги. Відмова від договору може бути здійснена шляхом подання заяви в електронному вигляді на адресу biuro@fresw.pl. У разі виникнення питань, будь ласка, звертайтеся за тел.: 536 536 528 з 9:00 до 17:00.

 

Захист інтелектуальної власності

Усі матеріали та ресурси, доступні під час виконання послуги або надіслані клієнту після її виконання, є виключною власністю Постачальника послуг. На них поширюється авторське право в розумінні Закону про авторське право і суміжні права (Dz.U. 1994, № 24, поз. 83, з наступними змінами), законів про товарні знаки та/або інших законів, що регулюють права інтелектуальної власності.

Клієнт може записувати навчальні курси та консультації, які відбуваються в режимі онлайн.

Матеріали та ресурси, включаючи аудіо- та відеозаписи, текстові розробки, можуть бути використані Клієнтом лише для особистого користування.

Одержувач зобов’язується не відтворювати, не передавати, не поширювати, не модифікувати, не демонструвати та не публікувати навчальні курси (їх зміст) третім особам, а також не продавати права доступу до навчальних курсів.

У разі недотримання положень цього розділу Фонд має право припинити надання послуги без повернення коштів.

 

Повернення плати за послугу

(1) Повне повернення коштів можливе у наступних випадках:

Відмова Клієнта від договору на умовах, передбачених цим регламентом.

Неможливість надання послуги – повернення коштів здійснюється протягом 72 годин.

(2) Часткове повернення коштів можливе лише у випадку, якщо Фонд почав надавати послугу, але послуга не була виконана повністю.  Часткове відшкодування може бути здійснене лише за згодою обох сторін. Розмір відшкодування визначається на основі фактично виконаної роботи та понесених витрат.

(3) У випадку, якщо відшкодування потрібно за транзакцію, здійснену клієнтом за допомогою платіжної картки, Фонд здійснить відшкодування на банківський рахунок, привласнений платіжній картці клієнта.

 

Контакти та скарги

Фонд докладає всіх зусиль для забезпечення належного функціонування Сайту. Користувач має право повідомляти про проблеми та помилки у функціонуванні Сайту Фонду за адресою: biuro@fresw.pl.

Користувач, який користується послугами, має право подавати скарги щодо цих послуг на адресу: biuro@fresw.pl.

Повідомлення та скарги повинні містити детальний опис проблеми, що виникла, а також контактну інформацію Користувача, що дозволить Фонду відповісти на повідомлення Користувача.

Фонд може попросити Користувача надати додаткову інформацію в обсязі, необхідному для надання відповіді.

Фонд відповість на запит або скаргу протягом 14 днів з моменту отримання повної інформації.

 

Політика конфіденційності

Діючи відповідно до статті 13(1) Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (OJEU.L.2016.119.1), далі: “DPA”, повідомляємо, що Фонд для розвитку країн Центральної та Східної Європи є Контролером ваших персональних даних. Будь ласка, зверніться до Політики конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

 

Прикінцеві положення

Клієнт та Фонд зобов’язуються зберігати конфіденційність інформації, наданої їм в процесі надання послуги.

Розміщення замовлення у Фонду рівнозначне прийняттю цих правил.

Умовою доступу до послуг, що надаються Фондом, є використання телефону та/або пристрою, що має зв’язок з Інтернетом і оснащений загальноприйнятим веб-браузером.

Сторони намагатимуться вирішувати будь-які суперечки, що виникають у процесі співпраці між Користувачем та Фондом, мирним шляхом шляхом переговорів.

Чинний текст Регламенту опублікований на сайті https://fresw.pl.

Фонд залишає за собою право вносити зміни до Положення.