Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej koncentruje się na:

  • propagowaniu, budowaniu i wzmacnianiu postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych
  • rozwoju efektywności działania instytucji publicznych
  • propagowaniu postaw społeczeństwa obywatelskiego i zasad demokratycznego państwa prawa
  • inicjowaniu i promowaniu aktywności społecznej
  • wspomaganiu rozwoju i współpracy wspólnot, społeczności lokalnych, regionalnych i transgranicznych

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

MEDYCYNA

Od momentu powstania Fundacji angażujemy się w rozwój sektora medycznego w Polsce i Europie Wschodniej.

Zakres pomocy medycznej mieści się w czterech kluczowych obszarach:

Potwierdzania kwalifikacji personelu medycznego z Europy Wschodniej, planującego pracować w Polsce


Podwyższenie kwalifikacji poprzez organizację szkoleń, seminariów, wizyt studyjnych, wymiany doświadczeń


Kojarzenie pacjentów z Europy Wschodniej z sprawdzonymi specjalistami i placówkami medycznymi

ROZWÓJ REGIONALNY

Eksperci Fundacji od 2015 roku biorą bezpośredni udział we wsparciu procesu wprowadzania reformy decentralizacji w Ukrainie. Prowadzą szkolenia na temat kluczowych obszarów rozwoju regionalnego.

BADANIA I EKSPERTYZY

Eksperci Fundacji od 2013 roku realizują badania jakości życia oraz świadczonych usług publicznych w wielu miastach Polski i Ukrainy wykorzystując autorską metodę badawczą.