Działalność

Działalność

Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej angażuje się w wiele przedsięwzięć badawczych, szkoleniowych, organizacyjnych, eksperckich i wydawniczych. Poszczególne zakładki zawieraja informacje o działalności Fundacji.

Badania i ekspertyzy

Eksperci fundacji zrealizowali w latach 2013-2015 badania jakości życia oraz świadczonych usług publicznych w Lubartowie, Lublinie, Łęcznej, Nowej Sarzynie, Opolu Lubelskim. Badania były realizowane zgodnie z metodyką Institut für Qualitätsmanagement und Angewandte Betriebswirtschaft IQB-FHSS.

Oferta edukacyjna

Fundacja opracowała własne programy studiów podyplomowych pt. „Zarządzanie marką terytorialną” oraz „Formowanie procesów współpracy transgranicznej Polska-Ukraina”, które miała w swojej ofercie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Fundacja regularnie organizuje 1-2 dniowe szkolenia dla studentów lubelskich uczelni. Sesje umiejętności i rozwoju polegają na przeprowadzeniu gruntownej analizy problemowej, priorytetyzacji problemów, określenia celów oraz planów działania. Szkolenia realizowane są metodą RADAR.

Eksperci Fundacji doradzają w zakresie:

– realizacji badań społecznych i rynkowych;

– prowadzenia projektów badawczych i wdrożeniowych dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych;

– zarządzania projektami transgranicznymi;

– wprowadzania w miastach krajów Partnerstwa Wschodniego nowoczesnego marketingu terytorialnego;

– kojarzenia partnerów chcących realizować działania ważne dla rozwoju regionu Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie w doradztwie z zakresu rozwoju rynku medycznego.

Konferencje

Zarząd fundacji regularnie bierze udział i wspiera organizację Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, jaki od 2012 roku odbywa się corocznie w Lublinie (www.kongres.lublin.eu). Podczas kongresu w 2015 roku Fundacja włączyła się do koalicji lubelskich organizacji pozarządowych na rzecz realizacji wschodniego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.

Na koniec realizacji projektu „Wzmocnienie demokracji partycypacyjnej na Lubelszczyźnie” współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskim Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Fundacja zorganizowała konferencję, na której zostały porównane wyniki badań z trzech gmin województwa lubelskiego – Lubartowa, Łęcznej oraz Opola Lubelskiego. Przedstawiono tam również wypracowany w ramach projektu model partycypacyjnej diagnozy problemów lokalnej społeczności.

Na rynku księgarskim ukazała się książka opublikowana pod patronatem Fundacji:

Edukacja europejska wobec współczesnych wyzwań. Wybrane problemy i konteksty pod red. M. Gwozdy, A. Lisnika oraz P. Mazura (Lublin: Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej, Inštitút Štefana Nahálku v Poprade, Vysoká Škola Karlovy Vary 2013) to publikacja, która koncentruje się na problemach związanych z edukacją i wychowaniem omawiając aktualne problemy z tego obszaru z perspektywy sąsiadujących ze sobą krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Książka jest głosem w dyskusji jaką od lat prowadzą ze sobą akademicy z Czech, Polski, Słowacji i Ukrainy.

Okładka książki

Od momentu powstania Fundacji angażujemy się w rozwój sektora medycznego na Ukrainie i pomoc tamtejszym pacjentom w leczeniu się w Polsce.

Zakres pomocy medycznej mieści się w czterech kluczowych obszarach:
a) szkolenia, konferencje, wizyty studyjne;
b) doradztwo w zakresie rozwoju prywatnej służby zdrowia na Ukrainie;
c) przekazywanie używanego sprzętu wycofywanego z użytkowania w Polsce szpitalom na Ukrainie;
d) kojarzenie pacjentów z Ukrainy z najlepszymi specjalistami i placówkami medycznymi w Lublinie/Polsce.