Strona główna

Znamy najnowsze trendy zarządzania, potrafimy szczegółowo monitorować procesy społeczne, doradzamy jak zmieniać Twoje otoczenie na działające bardziej efektywnie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

NASZA MISJA.

Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej koncentruje się w swojej misji na propagowaniu, budowaniu i wzmacnianiu w polskim społeczeństwie postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych, wspieraniu działań na rzecz rozwoju instytucji publicznych, zwiększaniu sprawności administracyjnej sektora publicznego zarówno rządowego jak i samorządowego, propagowaniu postaw społeczeństwa obywatelskiego i zasad demokratycznego państwa prawa, inicjowaniu i promowaniu aktywności społecznej, a także wspomaganiu rozwoju i współpracy wspólnot, społeczności lokalnych, regionalnych i transgranicznych.
16Paź

Badania jakości życia w Lublinie

W marcu-sierpniu 2017 roku zespół badawczy Fundacji Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej przeprowadził w Lublinie Badania jakości życia oraz świadczonych usług publicznych mieszkańców miasta. Badania.. Czytaj więcej →
30Gru

Raport porównawczy wyników badań jakości życia oraz świadczonych usług publicznych mieszkańców miast obwodowych na Ukrainie

W maju-lipcu 2016 roku eksperci Fundacji Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej przeprowadzili badania w ramach projektu Fundacji Inicjatyw Menedżerskich „Ukraiński standard samorządowo-obywatelski”. Ich przedmiotem było.. Czytaj więcej →
29Gru

Podpisanie wniosków grantowych do Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020

29 grudnia 2016 roku Zarząd Fundacji Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej podpisał dwa wnioski grantowe do Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020, gdzie występuje jako partner.. Czytaj więcej →