Strona główna

Znamy najnowsze trendy zarządzania, potrafimy szczegółowo monitorować procesy społeczne, doradzamy jak zmieniać Twoje otoczenie na działające bardziej efektywnie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

NASZA MISJA.

Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej koncentruje się w swojej misji na propagowaniu, budowaniu i wzmacnianiu w polskim społeczeństwie postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych, wspieraniu działań na rzecz rozwoju instytucji publicznych, zwiększaniu sprawności administracyjnej sektora publicznego zarówno rządowego jak i samorządowego, propagowaniu postaw społeczeństwa obywatelskiego i zasad demokratycznego państwa prawa, inicjowaniu i promowaniu aktywności społecznej, a także wspomaganiu rozwoju i współpracy wspólnot, społeczności lokalnych, regionalnych i transgranicznych.
26Mar

Курсы польского языка для специалистов в сфере медицины из Восточной Европы

Уже несколько лет подряд в Польше растет количество трудоустроенных врачей и медсестер из Восточной Европы. В 2020 году число заграничных специалистов стремительно возрастет,.. Czytaj więcej →
26Mar

Новые возможности трудоустройства в Польше для врачей из стран Восточной Европы

Врачи из Украины, Белоруси, России, а также из других стран постсоветского пространства уже в 2020 году будут иметь возможность работать в польских больницах.. Czytaj więcej →
26Mar

Lekarze z zagranicy wsparciem dla systemu polskiej służby zdrowia

Lekarze z Ukrainy, Białorusi, Rosji oraz innych państw byłego ZSRR już w 2020 roku będą mogli rozpocząć pracę w polskich szpitalach bez potrzeby.. Czytaj więcej →